صورت گربه اي سياه از نماي نزديک
گربه سانان (Felidae) گوشتخواراني هستند که براي شکار استعداد و مهارتهاي زيادي پيدا کرده‌اند. معمولا در شکار از روش پنهان شدن استفاده مي‌کنند و گاهي از روشهاي کمين کردن و دنبال کردن شکار را بکار مي‌برند. بدن آنها باريک و تا حدي دراز و سر گرد و پوزه کوتاه است. دستها و پاها در اکثر گونه‌ها زياد بلند نيست ولي قوي و به يک اندازه هستند. در دست 5 انگشت و در پا 4 انگشت وجود دارد. چنگالها در همه گونه‌ها به استثناي يوزپلنگ قابل جمع شدن است و حيوان پنجه‌رو مي‌باشد. رنگ آنها متفاوت است ولي طرحهاي خال‌دار يا راه راه بيشتر ديده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName