گربه اي ميان سبزه زار
گُربه‌سانان (Felidae) خانواده‌اي از حيوانات گوشتخوار هستند. حيواناتي مانند شير، ببر، گربه و پلنگ در اين خانواده قرار دارند. نخستين گربه‌سان‌ها در دوره ائوسن يعني حدود ?? ميليون سال پيش پديد آمدند. آشناترين عضو اين خانواده، گربه اهلي است که پيرامون يازده هزار و پانصد سال پيش به زندگي در کمنار انسان خو گرفت و خود را اهلي کرد. نياي وحشي گربه اهلي، گربه دشتي نام دارد که هنوز در آفريقا و آسياي غربي زندگي مي‌کند ولي ويراني زيستگاه، منطقه پراکندگي اين گربه‌ها را محدود کرده‌است.
نظرات کاربران
UserName