دو گربه خوابيده روي شلوار
مشاهده تابلوهاي نقاشي از گربه هايي که به همراه صاحبان خود در طول قرن ?? ميلادي به تصوير کشيده شده اند ، تصوير واضحي از ظاهر گونه اصيل گربه ايراني به ما مي دهد و آنها خيلي شبيه Angora‌هاي امروزي بوده اند. اين بدين معني است که آنها يک سر عادي گربه مانند با پوزه اي که به طور آشکار گُوه مانند است ، دارند. آنها استخوان بندي خوبي داشتند ولي نه خيلي حجيم. موها خيلي بلند و ابريشمي ، نه بيش از اندازه فشرده و نه پشم مانند بوده اند.
نظرات کاربران
UserName