دو گربه داخل گلدان
گربه‌هاي مو بلند از حدود سده ?? ميلادي و حتي زودتر ديده شده‌اند و اين در زماني بوده است که نخستين گربه‌هاي از اين نوع به اروپا راه يافته اند. هيچ گربه اي از نژادهاي وحشي وجود ندارند که موهاي بلند داشته باشند. از زمان پديد آمدن اين گربه‌ها علاقه زيادي در بين دوستداران گربه براي نگهداري آنها ايجاد شد. اين علاقه باعث شد که اين گربه‌ها ارزش بيشتري نسبت به خويشاوندان مو کوتاه خود پيدا کنند.
نظرات کاربران
UserName