گربه اي زير حوله سفيد
گربه‌هاي ايراني نيازمند نگهداري ظرافتمندي هستند. به‌دليل موهاي بلندشان بايد مرتب حمام برده شده و به دقت خشک شوند. موهايشان بايد هر روز شانه شود و چشمان‌شان براي جلوگيري از کبره بستن بايد دايما" تميز شوند. عمر اين گربه حدود ?? سال است، اما در شرايط خوب تا ?? سال هم مي‌رسد. رنگ چشمانشان آبي يا نارنجي يا دو رنگ است البته نوع چشم آبي آنها آمادگي کوري دارد.
نظرات کاربران
UserName