گربه اي داخل سبد
در خود ايران کمتر کسي از شهرت جهاني گربه‌هاي ايراني با خبر است. حتي عبارت Persian Cats در هيچيک از کتاب‌هاي درس زبان انگليسي مدارس ديده نمي‌شود و اين عبارت که در فرهنگ و دانشنامه‌هاي جهان ثبت شده، در داخل ايران براي بسياري ناآشناست. در بريتانيا روند محبوبيت گربه ايراني به مرور پايين آمده و از رتبه نخست در سال ???? به رتبه پنجم در سال ???? رسيده است. اين داده‌ها البته مربوط به گربه‌هاي ثبت شده و شناسنامه‌دار هستند.
نظرات کاربران
UserName