دو گربه زيبا کنار گلهاي صورتي
گربه‌ها بيش از هزار گونه‌اند اما بيشتر آنها جانوران کوچک تر از خودشان را مي‌خورند (گربه‌هاي بزرگ حتي خرگوش هم مي‌خورند) و علاقه اصلي آنها پرندگان، موشها، موش صحرايي، کژدم‌هاي کوچک، سوسک، ملخ و حيوانات کوچک ديگر است. گربه‌ها به آفتاب علاقه زيادي دارند و هميشه هنگام روزهاي افتابي در زير آفتاب مي‌خوابند البته گربه‌ها بدنشان بيشتر از ?? درجه سانتي‌گراد را تحمل نمي‌کند (گربه‌هايي که پوست ضخيمي دارند تا ?? درجه هم تحمل مي‌کنند). اگر از ?? درجه سانتي‌گراد دما بيشتر شود آن‌ها عرق مي‌کنند و با آن‌که به آب علاقه زيادي ندارند عرقشان را تحمل مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName