چند گربه داخل سبد
جد گربه‌هاي اهلي از گربه‌هاي وحشي آفريقايي است البته گربه‌هاي وحشي و بومي استراليايي را نيز مي‌توان نياکان نژاد گربه‌هاي اهلي استراليا ناميد. گربه‌ها به آفتاب علاقه زيادي دارند و هميشه هنگام روزهاي افتابي در زير آفتاب مي‌خوابند البته گربه‌ها بدنشان بيشتر از ?? درجه سانتي‌گراد را تحمل نمي‌کند (گربه‌هايي که پوست ضخيمي دارند تا ?? درجه هم تحمل مي‌کنند). اگر از ?? درجه سانتي‌گراد دما بيشتر شود آن‌ها عرق مي‌کنند و با آن‌که به آب علاقه زيادي ندارند عرقشان را تحمل مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName