گربه اي روي سگي خوابيده داخل سبد
گربه‌ها به طور طبيعي تحريک مي‌شوند که مرتبا پنجه‌هاي جلوييشان را به سطوح مناسب قلاب کنند و پنجه‌هاي عقبي را بکشند،تا آنها را تميز کنند و پوشش فرسوده? بيروني آن را از بين ببرند و همچنين نرمشي به ماهيچه‌هايشان بدهند.به نظر مي‌آيد خراشيدن براي آنها لذت بخش باشد.حتي گربه‌هاي بدون پنجه هم حرکات خراشيدن را انجام مي‌دهند و اين به آنها رضايت مي بخشد، اگرچه نتيجه? خاصي ندارد.
نظرات کاربران
UserName