تصاويري از 400 کيلومتري زمين
فضانوردان ناسا در ايستگاه فضايي بين‌المللي تصاويري گرفته و ارسال كرده‌اند كه به گفته آنها زيباترين چشم‌انداز زمين است. تصوير فوق متعلق به : طوفان ارل در نواحي گرمسيري اقيانوس اطلس- اوت 2010
نظرات کاربران
UserName