دو گربه قهوه اي با قلاده هاي زيبا
گُربه (در پهلوي: گوربک، در فارسي دري افغانستان: پِشَک) عضو خانواده گربه‌سانان و يک حيوان گوشتخوار است. گربه‌ها از ? تا ? ماهگي بالغ مي‌شوند و توانايي توليد مثل دارند، ماده‌ها تا ? سالگي و نرها تا ?? سالگي قابليت جفت‌گيري دارند. دوره آبستني گربه نيز بين ?? تا ?? روز (متوسط ?? روز) است. در زبان کودکانه گربه را پيشي مي‌نامند. در اصطلاح، به گربه‌هايي با چشمان بلند گربه بُراق گفته مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName