چند گربه داخل سبد
يکي از رفتارهاي نسبتاً شناخته شده در شکار گربه، نشان دادن طعمه يا شکار به انسان نگه‌دارنده گربه است. انگيزه اين کار دقيقاً مشخص نيست اما ممکن به اين دليل باشد که گربه در اين وضعيت به خاطر موفقيتش انتظار پاداش دارد. يکي از نظرياتي که در اين مورد ارايه شده اين رفتار گربه را بخشي از يک مکانيسم رفتاري مي‌داند بدين ترتيب که گربه انسان را بخشي از گروه اجتماعي خود مي‌داند و بدين ترتيب مي‌خواهد باقي مانده غذاي خود را ديگر اعضاي گروه شريک شود. يک احتمال ديگر براي توجيه اين رفتار مي‌تواند به اين صورت باشد که بچه گربه‌ها براي اثبات مهارت‌هاي شکار خود طعمه شکار شده را به مادر خود نشان مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName