سه گربه قهوه اي شبيه خرس
در سال ???? ميلادي Chas Ross گفته جالبي را در کتاب Book Of Cats راجع به گربه‌هاي ايراني ذکر مي کند. با وجود اين که او همانند Buffon که در ??? سال قبل از خود رنگ گربه‌هاي ايراني را خاکستري مي دانسته ، ولي بر اين نکته نيز تأکيد مي کرده که نژاد گربه ايراني موهاي بسيار بلند و ابريشمي ، شايد بيش از نژاد Angora داشته اند. او ادامه مي دهد آنها بي اندازه آرام و ملايم از لحاظ رفتاري بوده و احتمالاً يکي از زيباترين اين گونه بوده اند. به نظر مي رسد که در آن دوران رنگ آنها ، نه استخوان بندي آنها معيار اصلي افتراق بين گربه‌هاي اصيل ايراني و گربه Angoran بوده است. در هر صورت در آن زمان هيچ انجمني براي گربه‌ها ، هيچ کتابي براي جفت انداختن آنها و هيچ شجره نامه اي براي ارزشيابي آنها وجود نداشته است. اگر شخصي ادعا مي کرده که داراي يک گربه ايراني يا Angoran است ، هيچ کسي واقعاً نمي توانست خلاف ادعاي او را ثابت کند (غير از طريق رنگ آنها) ، زيرا هيچ استاندارد و هيچ راهي براي نفي چنين گفته اي وجود نداشته است.
نظرات کاربران
UserName