چند گربه در گودالي پارچه اي
در اروپا در قرن ?? ميلادي ، گربه‌هاي مو بلند را بنابر ميل صاحبان آنها گربه ايراني يا Angora مي ناميدند و اين حقيقت که تفاوت‌هاي کوچکي چه از نظر موها و چه استخوان بندي بين اين دو نزاد شبيه به هم ولي مختلف وجود داشته ، مورد توجه واقع نشده است. Harrison Weir انگليسي که از او به عنوان پدر نگهداري از گربه‌هاي خانگي ياد مي‌شود ، در اواخر قرن ?? ميلادي گفته که گربه اي دو رگه زيادي به عنوان نژاد روسي ، Angoran يا نژادهاي ايراني به فروش مي رسيدند که اين نکته به روشني نشان مي دهد که او به تفاوت ميان گونه‌هاي ايراني و Angoran واقف بوده است.
نظرات کاربران
UserName