گربه اي در حال بازي با اسباب بازي کوچک
نژاد Angora گربه نژادي بوده که در زمانهاي کهن‌تر به سفيدي رنگ مشهور بوده است ، ولي در واقعيت آنها رنگ‌هاي مختلفي داشته اند. با اين حال رنگ سفيد آنها که نزد اشراف زاده‌هاي فرانسوي و اروپايي نگهداري مي شدند ، از محبوبيت بيشتري برخوردار بوده است. نژاد Angora بومي کشور ترکيه بوده است. ديپلمات پرآوازه فرانسوي Cardinal Richelieu که در سال ???? ميلادي از دنيا رفت ، از دوستداران فوق العاده گربه‌ها بوده است. شگفت اين که او درست در زماني مي زيست که کليسا خود از بزرگترين دشمنان گربه‌ها بوده و به دستور آنها ، گربه‌ها را از بالاي برج‌ها پايين مي انداختند ، مي سوزاندن و از راه‌هاي مختلف با بي رحمي با آنان رفتار مي کردند.
نظرات کاربران
UserName