دو زرافه کنار چشمه همراه با دو گورخر
زرافه‏ها، درازترين جانوران دنيا هستند. طول قد زرافه‏ها به بيش از 6 متر مي‏رسد. پاهاي جلوي اين جانوران آنقدر بلند است که جانور براي نوشيدن آب بايد آنها را از هم باز کند تا سرش به زمين برسد. زرافه‏ها در گروه‏هاي خانوادگي کوچک در بيشه‏هاي آفريقا زندگي مي‏کنند. زرافه‏ ماده 15ماه بعد از جفتگيري کره خود را به دنيا مي‏آورد. نوزاد بايد بتواند يک يا دو ساعت بعد از تولد روي پاهاي خود بايستد و به دنبال مادرش راه بيفتد.
نظرات کاربران
UserName