تصويري از صورت يک زرافه از نزديک
موطن کنوني زرافه افريقاست و در بخش اعظم اين قاره از چاد تا اتيوپي و سودان و کنيا و از کنگو تا آنگولا و موزامبيک و افريقاي جنوبي يافت مي شود. جانوري است گياهخوار که معمولاٌ به خاطر قد بلند و گردن درازش به راحتي از برگ درختان تغذيه مي کند و بخصوص به برگ درختان اقاقيا علاقه فراوان دارد از اين رو بيشتر در مناطق جلگه اي پر درخت و بيشه هاي سر سبز و پيرامون آبگيرها زندگي مي کند.
نظرات کاربران
UserName