دو زرافه
موطن کنوني زرافه آفريقاست، و در بخش اعظم اين قاره? پهناور، از چاد، اتيوپي، سودان، کنيا، کنگو، آنگولا، موزامبيک، زامبيا، تانزانيا، آفريقاي مرکزي و آفريقاي جنوبي يافت مي‌شود. زرافه جانوري است گياه‌خوار که معمولاً به خاطر قد بلند و گردن درازش به راحتي از برگ درختان تغذيه مي‌کند، و بخصوص به برگ درختان اقاقيا علاقه فراوان دارد. از اين رو بيشتر در مناطق جلگه‌اي پُر درخت و بيشه‌هاي سرسبز و پُيرامون آبگيرها زندگي مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName