تصويري از سر يک زرافه از نزديک
بلندترين حيوان روي كره زمين زرافه است كه قد زرافه نر 5 متر است . آنها با استفاده از گردن دراز خود برگها را مي خورند . آيا مي دانيد كه تعداد مهره هاي گردن زرافه با تعداد مهره هاي گردن انسان برابر است يعني 7 مهره در گردن زرافه و انسان وجود دارد . اما هفت مهره گردن زرافه خيلي بزرگ است. گردن دراز زرافه به او کمک مي کند تا بتواند برگ هاي بالاي درختان بلند را بخورد .بلندي ساير جانوران در آن حد نيست که بتوانند به بالاي درختان دسترسي داشته باشند و به همين دليل ،زرافه غذاي زيادي براي خوردن دارد.
نظرات کاربران
UserName