زرافه
قد دراز زرافه‏ها به آنها کمک مي‏کند که بتوانند برگ‏هاي شاخه‏هاي انتهايي و تيغ‏دار درختان آکاسيا را بخورند، زرافه با لب و دهان ضخيم و خشن خود سرشاخه‏هاي خاردار را قطع مي‏کند و مي‏خورد. همچنين زرافه مي‏تواند زبان دراز خود را اطراف شاخه‏هاي بالا‏تر بپيچد و آنها را براي خوردن پايين‏تر بياورد. لکه‏هاي روي پوست زرافه به پنهان ماندن جانور از چشم دشمنان کمک مي‏کند. لکه‏ها ممکن است بزرگ (بالا) يا کوچک (پايين – راست) باشند. شکل لکه‏ در هر زرافه با ديگر زرافه‏ها فرق مي‏کند.
نظرات کاربران
UserName