تصويري از سر يک زرافه
زرافه ها معمولاٌ زندگي دسنه جمعي دارند و در دسته هاي 5 تا 12 تايي و حتي 20 تايي زندگي مي کنند هنگام چراي روزانه غالباٌ زرافه هاي ماده و بچه هايشان با هم و نرها جداگانه ديده مي شوند اما در فصل جفت گيري اين ترتيب به هم مي خورد و بر سر تصاحب زرافه هاي ماده ميان نرهاي رقيب درگيري پيش مي آيد جنگ زرافه ها بسيار تماشايي است دو زرافه نر براي جنگ با هم ابتدا پاهاي دراز و باريکشان را با فاصله بيشتري از يکديگر قرار مي دهند تا هنگام زد و خورد تعادلشان را از دست ندهند. سپس جنگ آغاز مي شود و زرافه ها گردن هاي درازشان را به هم پيچ و تاب مي دهند و هر يک مي کوشد با شاخک هايي که روي پيشاني دارد به پيشاني حريف ضربه بزند و گاه اين ضربه ها شديد و خطرناک است و يکي از دو زرافه زخمي مي شود يا تعادل خود را از دست مي دهد و به زمين مي خورد که به منزله شکست نهايي است اما زرافه پيروز ديگر مزاحمتي براي حريف مغلوب ايجاد نمي کند و مبارزه به همين جا پايان مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName