نماي سپر اتومبيل استون مارتين DB2-1950
اطلاعات مربوط به توليد اتومبيل استون مارتين DB2 براي اولين بار در12 آوريل 1950 در مطبوعات منتشر شد . وهمچنين اتومبيل مذکور در تاريخ 15 الي 23 آوريل همان سال در نمايشگاه توليد خودرو در نيويورک نيز به نمايش درآمد
نظرات کاربران
UserName