نماي درب و رينگ اتومبيل استون مارتين DB2-1950
اتومبيل استون مارتين DB2 که در تاريخ مه وآوريل 1950و 1953 توليد شده است در واقع ادامه توليد و طراحي اتومبيل هايي با ساشي هاي ورزشي 2 ليتري است و لذا از جهات بسياري به آنها شباهت دارد و تنها در فاصله بين محور جلو و محور عقب 9 اينچ کوتاه تر است.
نظرات کاربران
UserName