نماي اتومبيل Artega-GT-2008
استفاده کارآمد از فضاي داخلي مدل براي کشش بهتر، تغيير گيربکس مستقيم ، تعببه سيستم هاي کمک راننده براي حفظ ايمني بيشتر، قاب آلومينيومي، ماژول فولادي عقب، موتور V6 تزريق مستقيم و حداکثر سرعت 270 کيلومتر در ساعت ازويژگي هاي اتومبيل Artega GT است.
نظرات کاربران
UserName