طرحهاي شگفت انگيز ورزشگاههاي قطر
قطر روز دوم دسامبر در جلسه فيفا در زوريج سوئيس به عنوان ميزبان جام جهاني 2022 انتخاب شد. يکي از اين استاديومها ورزشگاه “لوسيل آيکانيک” نام دارد که قرار است در دوحه پايتخت قطر ساخته شود. اين استاديوم گنجايش ميزباني 86 هزار و 250 تماشاچي را خواهد داشت و توسط پارکينگها و غرفه هاي خدماتي محصور خواهد شد که سقف تمامي آنها را صفحات خورشيدي تشکيل مي دهند. اين صفحه هاي خورشيدي به اندازه اي انرژي توليد خواهند کرد که انرژي مورد نياز ورزشگاه در هنگام برگزاري مسابقات را تامين کرده و در عين حال به ساختمانهاي همسايه ورزشگاه نيز انرژي خواهد رساند.
اين ورزشگاه از فناوريهاي دوستدار محيط زيست برخوردار است که مي توانند هواي ورزشگاه را در حرارت غير قابل تحمل دوحه، خنک نگه دارند. سقف توگود اين ورزشگاه به سيستم عملياتي بادگير مانندي مجهز بوده و بخش مرکزي سقف زين مانند ورزشگاه از قابليت باز و بسته شدن کامل برخوردار است.
تماشاچيان از طريق 6 پل که بر روي استخرهاي آبي که ورزشگاه را احاطه کرده و شمايلي شناور مانند به آن داده اند، وارد ورزشگاه مي شوند. دسترسي به اين ورزشگاه که در شمال دوحه ساخته خواهد شد، از طر
نظرات کاربران
UserName