آقاي بيل دان پدر علم استاتيك رو در آورده
آقاي بيل دان ساکن سانفرانسيسکو ايالات متحده در سال 1994 پي به انرژي خاصي در خود برد که با اين انرژي مي‌تواند بالانس اجسام را حتي به مقدار ناچيز حس کند.
او با اين انرژي خود در اين 15 سال دنيا را با حيرت رو به رو کرده است.
ايشان مي‌تواند سنگ‌هاي معمولي و با شيب و اندازه‌هاي مختلف را با کنترل اعصاب باور نکردني روي هم سوار کند.
تصاوير گويا همه چيز مي‌باشد، وي با کنترل اعصاب و حس کردن تعادل اجسام اين حرکت را انجام مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName