تصويري از يک نوار فيلم
تاريخ سينما ??? سال قدمت دارد، از آخرين سالهاي قرن ??ام تا آغاز قرن ??. تصاوير متحرک بتدريج از از کاوانهاي شادي شروع شد و تا آنجا پيشرفت کرد که يکي از مهمترين ابزار ارتباطات و تفريحات و رسانه پرتعداد قرن ?? شد. تصاوير متحرک فيلمها تحت تاثير سه عامل هنر، تکنولوژي و سياست بوده است. اولين نمايش تجاري فيلم در ?? آوريل ???? در اطاقک کينتوسکوپ صورت گرفت. مشهود است که اديسون در پي اختراع سيستم صوتي فيلم بوده ، اتفاقي که تا ???? و در فيلم خواننده جاز صورت نگرفت. در ???? فهميدند که در صورت نمايش براي افراد بيشتر پول بيشتري حاصل خواهد شد . از اين رو کمپاني اديسون پروژکتوري که توسط آرمات و ژنکينز ساخته شده بود و نامش فانتسکوپ بود را گرفتند و به ويتاسکوپ تغيير نام دادند
نظرات کاربران
UserName