تصويري از يک نگاتيو عکاسي به عنوان نماد عکاسي و سينما
عکاسي داراي سه جنبه? علمي، صنعتي و هنري است. عکاسي به‌عنوان يک پديده? علمي متولد شد و به‌شکل يک صنعت گسترش يافت و همچنين جنبه‌هاي هنري نيز در آن ظهور کرد. صنعت عكاسي برروي كاغذ حساس در سال ???? ميلادي بوجود آمد و در سال ???? ميلادي پلاكهاي شيشه براي عكاسي اختراع گرديد.کلمه "فتوگرافي" که در فارسي آن را عکاسي مي‌خوانيم، از ترکيب دو لغت يوناني ((?????????? (fotografia) پديد آمده است. فتو از کلمه "Phos" به معناي نور و گرافي از لغت " Graphi" به معناي نگارش؛ يعني نوشتن با نور.
نظرات کاربران
UserName