تصويري از بازيگر اصلي فيلم Terminator Salvation کريستين بيل
چهارمين قسمت از اين مجموعه را اگر بخواهيم از لحاظ داستان با سه داستان قبلي بسنجيم داستان در زمان حال است زماني که انسان ها با ربات ها وشبکه اي به نام اسکاي نت(شبکه ي اسمان) در نبرد هستند و هنوز جان کانر(در اين قسمت نقش جان کانر را بازيگر توانا کريستين بل بازي ميکند) رهبر کل مقاومت نشده و جان کانر با توجه به حرف هايي که مادرش براي او از گذشته ضبط کرده به دنبال جوان به نام کايل ريس هست که بعدا او را به گذشته مي فرستد تا از مادرش محافظت کند و او را  به دنيا اورد. کايل ريس در واقع همان کايل ريس و پدر جان کانر در قسمت اول (مايکل بين) است.و داستان در زماني است که هنوز نه ماشين ها نه جان کانر کسي را به گذشته نفرستاده ند.در اين فيلم شخص ديگري نيز حضور دارد که نقش اساسي در اين فيلم دارد و در واقع هسته ي اصلي فيلم نيز اوست.متهمي به نام مارکوس رايت(با بازي سام وورنينگتون) که در سال 2003 قبول مي کند که روي او ازمايش هايي انجام گيرد ولي او بعدا در اينده در زماني که ربات ها با انسان ها درگير جنگ هستند بيدار مي شود.مارکوس بعدا اتفاقي کايل ريس جوان را مي بيند و با هم درگيري هايي با ربات ها پيدا ميکنن
نظرات کاربران
UserName