تصويري از فيلم Terminator Salvation
داستان فيلم رستگاري نابودگر : دنياي ترميناتور، برهوتي است بي انتها. نه شهري به چشم ميايد، نه خانه اي، نه غذايي، و نه حتي انساني. مقاومت در برابر ماشينها از يک زير دريايي در اعماق اقيانوس با فرماندهي ژنرال اشداون (با بازي مايکل آيرنسايد) رهبري ميشود. رهبري اين عمليات رهايي بخش بر عهده جان کانر(با بازي کريستين بل)گذاشته شده است.
نظرات کاربران
UserName