تصويري از دو بازيگر اصلي فيلم Terminator Salvation
سم ورتينگتون به عنوان مارکوس رايت:يک ترميناتور کنار گذاشته شده که با ريس و کانر همراه مي‌شود.آخرين خاطره وي بودن در خط مرگ بودن است.کانر شک دارد که وي از گذشته است يا از آينده.خالق نابودگر جيمز کامرون شخصاً خود اين بازيگر را به عنوان ترمينانتور جديد به کارگردان پيشنهاد کرد. و کريستين بيل به عنوان جان کانر:فرمانده با تجربه نيروهاي مقاومت انسان ها که هم اکنون در ?? خود است و با اسکاي-نت که بيشتر بشريت را در يک هلوکاست هسته‌اي از بين برده است.کريستين بيل اولين بازيگري بود که براي فيلم انتخاب شد.
نظرات کاربران
UserName