تجليل از عوامل مجموعه تاريخي مختارنامه
مراسم تجليل از عوامل مجموعه تاريخي مختارنامه يکشنبه شب آذر ماه سال 1389 با حضور سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل باغ زيبا برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName