مقبره مختار در کوفه
مزار مختار در کوفه، از قديم الايام جزو مشاهد مشرّفه محسوب مي‌شود. قبر مختار در صحن مسلم بـن عـقـيـل، مـتصل به مسجد اعظم کوفه است.
نظرات کاربران
UserName