تصويري از دو بازيگر فيلم تبديل شوندگان
جلوه هاي ويژه ي اين فيلم واقعا زيبا کار شده به طوري که هيچ کس به ذهنش هم خطور نمي کنه که اين روباتهاي گنده اين چنيني خودشون و جلوه ي زيباي اندامشون کار کامپيوتر باشه انفجارهاي فيلم فوق العاده زيبا هستند مخصوصا هم در جنگ آخر که بين دو جبهه ي انسان ها و روباتهاي نيک با روباتهاي شر هست تخريب ساختمانها از اين بهتر نميتونست ساخته بشه . روباتها هم هرکدام طراحي – سرعت -جثه و ويژگي هاي خاص خودشون رو دارند که بهتريشون روبات شري است که مثل اسکيت بازها حرکت مي کنه که در نوع خودش خيلي جالبه .
نظرات کاربران
UserName