ليبل (پوستر) فيلم تبديل شوندگان
اگر اين يك واقعيت باشد كه در درون هر مرد، يك كودك 8 ساله وجود دارد، در اينصورت "Transformers" اين فرصت را مي دهد تا اين كودك درون با ديدن ماشينهاي تخيلي غول پيكر و پرسر و صدا آزاد شود. بيش از آثار قوي و مؤثر قبلي «بي»، مانند "Pearl Harbor" و "Armageddon" فيلم "Transformers" به طرز عجيبي اين حس را منعكس مي كند كه دوره، دوره زماني ريگان است كه بارها و بارها براي نيروي هوايي سربازگيري كرد.
نظرات کاربران
UserName