ليبل (پوستر) فيلم تبديل شوندگان
هر كدام از ماشينها با رنگ و شخصيت هاي متفاوتي كه به آنها داده شده است، از فيلمهاي «آرنولد شوارتزنه گر» گلچين و جمع آوري شده اند، آنها بسيار بزرگ و غول پيكرند به طوري كه زمين را مي لرزانند اما توجه كسي را با همه اين ويژگي ها به خود جلب نمي كنند. بله تغيير حالت و وضعيت رباتهاي ميانجي (CGI) حقيقتاً هولناك و فوق العاده عجيب است چراكه تمام انرژي خلاق موجود صرف اين كار شده است و اينجا است كه ما داستان و شخصيت هاي داستان را گم مي كنيم.
نظرات کاربران
UserName