تصوير يکي از بازيگران فيلم تبديل شوندگان داخل ماشين
در اين فيلم شخصيت شايا لباف، نوجواني است که از قضاي حادثه در موقعيتي قرار مي گيرد که به يک دارودسته روباتهاي خوب، که خودشان را به شکل اتوموبيل هاي خوش تراش و براق آمريکائي در آورده اند، کمک کند که يک داردودسته از روباتهاي ناکس را که اسمشان هم Decepticons است يعني مزدورهاي دودره، شکست دهند .
نظرات کاربران
UserName