تصويري از يک کاميون در فيلم تبديل شوندگان
هنگام فيلمبرداري، بازيگران حضور شخصيت هاي خيالي را بايد براي خود تصور کنند. شيا لباف مي گويد شخصيت مقابلش، آدم آهني متغيرالشکلي به نام اپتيموس را مثل تماشاگران روي پرده سينما ملاقات کرد. او مي گويد هنگام فيلمبرداري بايد شخصيت و تصوير بازي اش با او را در ذهنش بسازد و بازيگري خيلي با پانتوميم همراه است، مثلا وقتي يک روبات 15 متري روي آدم خم مي شود، آدم بايد طبعا سرش راعقب بکشد، وگر نه هر چه هم نقاشي کامپيوتري خوب باشد، صحنه باورپذير نمي شود.
نظرات کاربران
UserName