ليبل (پوستر) فيلم تبديل شوندگان
يکي از فيلم هايي که در تابستان امسال سرو صداي زيادي به پا کرد فيلم Transformers يا تبديل کننده ها بود داستان فيلم درباره ي جسمي مکعب شکل است که به روايت فيلم قادر به تبديل اجسام به روبات يا اتوبت است که در گذشته اي دور دنيايي را خلق کرده ولي در اين دنيا هم نبردي ميان خير و شر رخ مي دهد که به گم شدن مکعب مي انجامد و جايي که مکعب يافت ميشود جايي نيست جز زمين .
نظرات کاربران
UserName