ستاره دريايي قرمز و سفيد زيبا
ستاره‏ دريايي در بستر آب‏هاي سراسر دنيا، به ويژه در آب‏هاي گرم هندوستان و اقيانوس آرام يافت مي‏شود. شکل ستاره‏هاي دريايي شبيه به ستاره است. آنها ماهي نيستند و سر و مغز ندارند. آنها داراي پنج بازو يا بيشتر، بخش مرکزي بدن و يک دهان هستند. ستاره هاي دريايي گوشتخوار هستند. آنها حلزون هاي دوکفه اي، صدف هاي خوراکي، مرجان ها، ماهي ها و جانوران ديگر را مي خورند. آنها معده شان را از ميان دهانشان به جلو هل مي دهند (محل معده طرف زيرين بدن ستاره دريايي است) و صيد را هضم مي کنند.1500 گونه ستاره دريايي در اقيانوس‏هاي دنيا وجود دارد که تعداد زيادي از آنها رنگ‏هاي روشن دارند.
نظرات کاربران
UserName