ستاره دريايي بنفش
ستاره دريايي تاج خاري کاملاً مسلح است به طوري که توسط رديفهايي از تيغهاي بلند محافظت مي‌شود او از طريق جلو بردن شکمش به‌وسيله قرار دادن دهانش روي پوليپهاي مرجاني از مرجانها تغذيه مي‌کند او ماده هضم کننده را روي پوليپها مي‌ريزد و بعد آنها را جذب مي‌کند در قسمت‌هاي از صخره‌هاي گريت برير در استراليا جمعيت اين ستاره دريايي به ميزان قابل توجهي رشد کرده و بخش عظيمي ازمرجانها را از بين برده‌اند.
نظرات کاربران
UserName