تصويري از يک سوارکار بر روي اسب در حال سوار کاري
باستان‌شناسان در بعضي نقاط از اروپاي شرقي دهنه‌هايي پيدا کرده‌اند که به شش هزار سال قبل از ميلاد برمي‌گردند. اين نشان مي‌دهد که انسان از آن زمان سعي داشته‌است که اسب را رام کند و از آن بهره ببرد، ولي به دليل سرعت آن در فرار موفق نشده‌است. قديمي‌ترين آثار در اروپاي شرقي، شمال قفقاز و آسياي مرکزي يافت شده‌اند. اگرچه اهلي ساختن اسب در مقايسه با حيواناتي چون سگ (نه هزار سال قبل از ميلاد) و گوسفند و بز (پنج هزار سال قبل از ميلاد) مؤخر بود، با اين وجود تحول عظيمي در زندگي انسان به‌وجود آورد.
نظرات کاربران
UserName