تصويري از يک مسابقه سوارکاري
مهار و تربيت کردن اسب‌ها در زندگي مردم اوراسيا تحول و تأثيرات فراواني به دنبال داشت. در حالي که در گذشته طي کردن مسافت‌هاي طولاني غيرممکن به نظر مي‌رسيد، انسان توانست به کشف سرزمين‌هاي جديد و کشور گشايي بپردازد. کم‌کم وسايلي براي هدايت و تسلط بيشتر بر اسب مانند زين و رکاب (که از اختراعات چيني‌ها مي‌باشند) ساخته شدند و در اختيار سوارکاران قرار گرفتند. تربيت و پرورش اسب نيز، به خصوص در خاورميانه اهميت بسياري يافت و صحرانشينان اين مناطق به پرورش و نگاه‌داري اسب‌هاي اصيل عربي پرداختند.
نظرات کاربران
UserName