تصويري از يک لحظه شروع مسابقه سوارکاري
سوارکاري ورزش، هنر و روش‌هايي است که به سوار شدن و هدايت کردن اسب مربوط مي‌شود. ويژگي اين ورزش اين است که انسان و مرکب (معمولاً اسب) را متحد مي‌سازد، بنابرين موفقيت اسب و سوارکار به ارتباط و اعتماد و احترامي که آن دو براي يک ديگر قائل‌اند، بستگي دارد. اين ورزش امروزه نه تنها به عنوان يک رقابت سالم و مفيد، بلکه به عنوان سرگرمي و به منظور گذراندن اوقات فراقت مورد توجه قرار گرفته‌است، و با اين که نسبت به بسياري از ورزش‌ها پرهزينه به نظر مي‌رسد، هر ساله تعداد بيشتري طرفدار به سوي خود جلب مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName