تصويري از يک مسابقه سوارکاري
سوارکاري از ورزش‌هايي است که در چند دهه? اخير مورد توجه خاصي قرار گرفته‌است، با اين وجود سابقه‌اي طولاني داشته‌است و مي‌توان آن را از کهن‌ترين ورزش‌ها به‌شمار آورد. اين ورزش امروزه نه تنها به عنوان يک رقابت سالم و مفيد، بلکه به عنوان سرگرمي و به منظور گذراندن اوقات فراقت مورد توجه قرار گرفته‌است، و با اين که نسبت به بسياري از ورزش‌ها پرهزينه به نظر مي‌رسد، هر ساله تعداد بيشتري طرفدار به سوي خود جلب مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName