تصويري از دو شمشير
شَمشير يک سلاح سرد است که از يک تيغه بلند و لبه‌تيز و يک دسته تشکيل شده‌است. صورت فارسي ميانه? آن هم به همين صورت (با ياي مجهول) بوده‌است. در خاور قديم براي ساخت شمشير از سه نوع فلز به نام‌هاي نرم‌آهن (آهن نرم)، شاپورگان (آهن سخت) و پولاد آميخته بهره مي‌گرفتند. پولاد گوهردار که براي شمشيرسازي نيز استفاده مي‌شد روهينا نام داشت. به ابزار ساخته‌شده ازر روهينا، روهني مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName