تصويري از دو شمشير باز
هنرهاي رزمي يا ورزشهاي رزمي شامل يک سري حرکات است که با هدف تقويت روح و جسم سعي در پرورش هر چه بيشتر استعدادهاي انسان دارد. از يک ديدگاه مي‌توان هنرهاي رزمي را به دو قسمت نرم و سخت تقسيم بندي نمود. 1- به يک سري حرکات و نشست‌هاي خاص که در هر ورزش وجود دارد که باعث آمادگي بدن و تقويت نيروي درون که در ورزش‎‌هاي گوناگون به نيروي درون کي و چي و هي مي‌گويند.اين نيرو از نقطه‌اي به نام تان تين سر چشمه مي‌گيرد و در تمام بدن پخش مي‌شود. ورزشهاي سخت عبارت‌اند از: ورزش‎‌هايي که با جسم بيشتر سر و کار دارند مانند: آيکيدو، کاراته، نين جوتسو، تکواندو، ووشو و... 2- ورزش‎‌هاي نرم که با نيروي ذهن (ذن) بيشتر کار مي‌کنند مانند: يوگا، تاي چي
نظرات کاربران
UserName