آدمک نمادين
آدمکي نمادين که کره زمين را در بين دو دستان خود قرار داده است.
نظرات کاربران
UserName