آدمک نمادين
آدمکهاي نمادين که دست در دست هم ايستاده و حلقه زده اند و يکي از انها رنگي قرمز و دستي بازتر دارد.
نظرات کاربران
UserName