آدمک نمادين
دو آدمک نمادين که يکي از انها در حال هل دادن و کشيدن ديگري به سمت جلو ميباشد و او را به زور ميبرد.
نظرات کاربران
UserName